Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ravindra Gaikwad

Inspirational Others

4.0  

Ravindra Gaikwad

Inspirational Others

रक्षाबंधनाचा सण

रक्षाबंधनाचा सण

1 min
318


रक्षाबंधनाचा सण

येते बहिणीची आठवण,

दूर देशी माझी बहीण

बांधील मज राखी कोण..?


नात्यांमध्ये असे नाते

भाऊ-बहिणीचे ते,

आठवण मनोमनी

बहिणीची खूप येते,

कधी येशील गं ताई

नाही आलीस अजून...

बांधील मज राखी कोण..?


हाती भावाच्या बांधावा

बहिणीने रेशीम धागा,

भावा-बहिणीच्या नात्याचा

हेवा वाटावा या जगा,

वाट पाहतो भाऊ तुझा

डोळ्यात आणून प्राण...

बांधील मज राखी कोण..?


बांधायची बहिणीने

राखी भावाच्या हातात,

जगावेगळं ते प्रेम

भाऊ-बहिणीच्या नात्यात,

ताई डोळे भरून येती

येता तुझी गं आठवण...

बांधील मज राखी कोण...?


मोल बहिणीचे कळे

बहीण नसता जवळ,

भाऊ-बहिणीचे नाते

आहे फार जगावेगळं,

खरं भाग्य ते लागते

अशी मिळाय प्रेमळ बहीण..

बांधील मज राखी कोण...?


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational