Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Trupti Bhosale

Inspirational Others

3  

Trupti Bhosale

Inspirational Others

पुढं पुढंच जायचं

पुढं पुढंच जायचं

1 min
189


आयुष्यात वाट जरी चुकली तरी

पुन्हा मागे नाही जायचं

ओळखीच्या खुणा शोधत

अनोळखी रस्त्यावर पुढे चालत जायचं...

स्पर्धेच्या अफाट गर्दीत

मागे जरा पडलो म्हणून

निराश नाही व्हायचं

नव्या जोमाने पेटून उठायचं...

जीवन जगण्याच्या वाटेवर

संकटांचे खड्डे बघून

का उगाचं घाबरायचं

अगदी संयमाने संकटांना सामोरे जायचं...

अंधार जरी झाला कधी

भिऊन नाही थांबायचं

मनातील सकारात्मक विचारांच्या

प्रकाशात पुन्हा नव्याने चालायचं...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational