Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Trupti Bhosale

Romance

3  

Trupti Bhosale

Romance

आस तुझ्या भेटीची

आस तुझ्या भेटीची

1 min
421


हळूच सख्या तू येऊन जा,

बावरे होऊन मला भेटुन जा..

वाऱ्याच्या झुळूकीप्रमाणे,

सहवास तुझा तू देऊन जा..

 

सुंदर मादक गंध तुझा,

मागे तू ठेऊन जा..

दरवळू दे तो सभोवती,

धुंद मला तू करून जा..

 

रात्री होई मन माझे कावरे बावरे,

स्वप्नात माझ्या तू येऊन जा..

स्वर्ग वाटे सभोवती सारे,

तुझे असणे तू देऊन जा..

 

अश्रू दाटले आठवणीत सारे,

त्यांची वाट मोकळी तू करून जा..

पहिल्याच वेळी भेटून,

भेटीची आस तू लावून जा..                                        


Rate this content
Log in