Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Tripti Bhosale

Others Children

3  

Tripti Bhosale

Others Children

बालपण

बालपण

1 min
290


मला आज वाटे

बालपणात रमावे

लहान होऊनी पुन्हा

पाखरासारखे मुक्त जगावे...

बाहुला बाहुलीचे लग्न

पुन्हा एकदा लावावे

लंगडी लगोरी सुरपारंब्या

मनभरुन खेळावे...

खेळता खेळताच

रुसून बसावे

कोणीतरी मग

मायेने समजवावे..

बरसणाऱ्या पावसात

मनसोक्त चिंब व्हावे

आई बाबांनी मग

चांगलेच फैलावर घ्यावे...

आजीनी प्रेमाने

वरणभात भरवावे

रात्र होताच गोष्टी ऐकत

तिच्या कुशीत निजावे...

दिवस हे बालपणीचे

पुन्हा एकदा जगावे

मला आज वाटे

बालपणात रमावे...


Rate this content
Log in