Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rahul Shedge

Abstract Romance Action

3  

Rahul Shedge

Abstract Romance Action

पहिला पाऊस

पहिला पाऊस

1 min
11.5K


पहिला पाऊस बरसुनी येतो

धो धो तो भूमीवर पडतो॥धृ॥


पावशा पक्षी साद घालतो

काळा ढग नभी दाटतो

मयुर मोर पिसारा फुलवतो

वीजांचा हा कडकडाट होतो॥१॥


गारांमुळे गारवा हा वाढतो

पाऊस मनाला खूप सुखावतो

धरणीला तो ओलीचिंब करतो

मातीचा सुगंध चोहीकडे पसरतो॥२॥


पावसाने अंगावरी शहारा येतो

जुन्या आठवणी जाग्या करतो

धरणीच्या कुशीतून कोंब वर बघतो

नभाकडे तो हळुच डोकावतो॥३॥


निसर्ग हा हिरवाईने बहरतो

मनाला तो बेधुंद करतो

धुलाईत डोंगर उभा असतो

हृदयी दाटून पाऊस हा जातो॥४॥


Rate this content
Log in