Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rahul Shedge

Abstract Action Others

4  

Rahul Shedge

Abstract Action Others

"बाप्पा तुमच्या जाण्याने"

"बाप्पा तुमच्या जाण्याने"

1 min
521


तुमच्या सहवासातील क्षण आनंदाचे गेले 

निरोप देताना बाप्पा  डोळे पाणावले ॥॥     

तुम्ही येता घरी आनंदी-आनंद असतो 

तुमच्या जाण्याने  सारा विश्व सुनसुना होतो ॥॥     

विघ्न दुर करण्यासाठी आर्शिवाद दया   

आमच्या पाठिशी सदैव बाप्पा रहा ॥॥    

सर्वांना सुखी ठेवा हेच तुम्हच्या चरणी मागणे  

पुढल्या वर्षी लवकर या हे आता सांगणे ॥॥    


Rate this content
Log in