Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

akshata alias shubhada Tirodkar

Fantasy Others

4  

akshata alias shubhada Tirodkar

Fantasy Others

पाऊस आलाच नाही ....

पाऊस आलाच नाही ....

1 min
169


सायंकाळच्या वेळी 

ढगाळ वातावरण पसरलेलं आकाशी 

पक्षी निघाले होते थव्यासह आपुल्या घरी 

ज्याला त्याला घाई घरी जाण्याची 

पाऊसा आधी घरी पोहोचण्याची 

मुले नाचू लागली येरे येरे पाऊसा म्हूणन 

तयार सोडण्यास कागदी होडया घेऊन

सगळीकडे पाऊसमय वातावरण झालेलं 

ते पाहून माझं मन नाचु लागलं

सुचल्या मला चार ओळी 

लिहाव्या वाटल्या पाऊसावरती 

अचानक झुळूक आली वाऱ्याची 

आणि घेऊन गेला पावसाला आपल्यासोबती 

सगळेच उत्सुक असलेला 

पाऊस मात्र आलाच नाही


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Fantasy