Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Shila Ambhure

Fantasy


4  

Shila Ambhure

Fantasy


जन्म मृत्यू

जन्म मृत्यू

1 min 11.1K 1 min 11.1Kआयुष्य अपुले

जन्म मृत्युचा खेळ

घालवावा वेळ

सक्तर्मी.


जन्म-मृत्यु

दोन घडीचा डाव

ठेवावा भाव

शुद्ध.


जन्मतो जीव

अटळ त्यास मृत्यू

नसावा किंतू

मनात.


होई जन्म

क्षण तो सुखाचा

परी दुःखाचा

मृत्यू.


जपावे परहित

प्राणही द्यावे परार्था

सोडूनि स्वार्था

जीवनात.


चारित्र्य शुद्ध,

चित्ती असेल सद्भाव

निघेल नाव

मरणोपरांत.


Rate this content
Log in

More marathi poem from Shila Ambhure

Similar marathi poem from Fantasy