Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Jyoti gosavi

Inspirational

4.0  

Jyoti gosavi

Inspirational

नवा सूर्य

नवा सूर्य

1 min
11.9K


नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर

परिवर्तनाची आवर्तने

दूर गेलीत माणसे

दूर झाली ती मने


अज्ञाताच्या भीतीने

जवळ कोणी जाईना

पाठ फिरवी जगाकडे

नजरेला नजर देईना


भीतीने ग्रासले जीवाला

माणूस तडफडतोय रस्त्यावर

हात कोणी लाविना

मृत्यूच्या उंबरठ्यावर


कधीतरी होईलच ना

अंत या साऱ्या भीतीचा

निवळेल आकाश सारे

उगवेल नवा सूर्य आशेचा


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational