Kamlesh Indorkar

Romance


3  

Kamlesh Indorkar

Romance


मनसोक्त

मनसोक्त

1 min 9 1 min 9

खूप आठवण आली आज

एकदा भेटायला येशील का ?

माझ्याशी मनसोक्त बोलशील का ?

आज भेटल्यावर एकांतात

मिठीत मला घेशील का ?

माझ्याशी मनसोक्त बोलशील का ?

तुझ्या मिठीत घेऊन मला

भरभरून प्रेम देशील का ?

माझ्याशी मनसोक्त बोलशील का ?

खूप प्रेम करतो ग तुझ्यावर

मला समजून घेशील का ?

माझ्याशी मनसोक्त बोलशील का ?

माझ्या या अबोल प्रेमाचा

स्वीकार तू करशील का ?

माझ्याशी मनसोक्त बोलशील का ?


Rate this content
Log in

More marathi poem from Kamlesh Indorkar

Similar marathi poem from Romance