Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Priyanka More

Romance

2  

Priyanka More

Romance

मितवा... एक लग्नगाठ

मितवा... एक लग्नगाठ

1 min
46


असं म्हणतात की लग्नाच्या गाठी या वर बांधल्या जातात

पण हे खरं आहे हे प्रकर्षाने जाणवलं जेव्हा तू माझ्या

आयुष्यात प्रवेश केला होतास...


तू आयुष्यात येणं हा निव्वळ योगायोग आहे असं मी मानत होते

म्हणूनच तुझ्याशी मनाविरुद्ध बांधले गेले होते...


पण हा योगायोग नसून देवाने घडवलेला प्रेमळ लग्न्योग आहे...

याची जाणीव तेव्हा झाली जेव्हा...

तुझं माझ्यात हरवून जाणं मला उमजलं...


संकटात हातात दिलेला तुझा हात माझ्या मनानं हेरला,

मला झालेला त्रास जेव्हा तुझ्या चेहऱ्यावर दिसला तेव्हाच

मनाने कौल दिला तू ही रे माझा मितवा...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance