Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Priyanka Kumawat

Tragedy Others

3  

Priyanka Kumawat

Tragedy Others

मिटेल का हा दुरावा

मिटेल का हा दुरावा

1 min
163


नकळत गेला जिव्हाळा

नकळत गेली आपुलकी

नकळत सुटले हात

जे गुंफलेले प्रेमात


नकळत सुटले काळजी करणे

नकळत सुटले चौकशी करणे

जीवनाच्या या वाटेवर

सोबत असूनही सुटली सावली


सोबत चालले असतानाही

वाटे का ही वाट वेगळी

किती वाटे दूर तू गेला

इतका जवळ असतानाही


जीवन गाणे गाताना

संसाराचा गाडा ओढत आहे

न उरली त्यात माया

न उरले त्यात प्रेम


उरली फक्त जबाबदारी

अन् भीती समाजाची

पुन्हा नव्याने सूर्य उगवेल का?

अन् हा दुरावा मिटेल का?


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy