Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Priyanka Kumawat

Romance

3  

Priyanka Kumawat

Romance

चांदण्या राती

चांदण्या राती

1 min
275


चांदण्या राती दिली प्रेमाची कबुली

तुझा हात माझ्या हातात घेऊनी

देईल मी तुला जन्मोजन्मी साथ

सुटणार नाही ही लग्न गाठ


थोरामोठ्यांच्या आशीर्वादाने

देवदेवतांच्या साक्षीने

सप्तफेरे घेऊनी

सात पाऊले चालूनी

देते वचन तुजला

घेऊन माझी शपथ


सुख असो वा दुःख असो

सोडणार नाही पाठ

प्रेमाच्या या वेलीला

प्रेमाने खतपाणी देईन

संसाराचे हे चाक

तुझ्या बरोबरीने ओढेन


येतास कोणते संकट

आधी स्वतःवर घेईल

मृत्यू जरी सामने आला

तरी आधी मी सामोरे जाईल


Rate this content
Log in