Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

shubhangi gawande

Tragedy

3  

shubhangi gawande

Tragedy

म्हातारपणाची काटीच हरवली

म्हातारपणाची काटीच हरवली

1 min
128


पोरं साथ देईन

म्हणूून आस लावली होती

मात्र काळजाने केलेल्या 

घाताची लोळी बिंब होती

बाप म्हणूून जगता जगता 

आलं कष्टच नशिबी 

मिळेल सुखाची टपोरी

हीच आस उरली

सातारापणाची काटीच हरवली होती...   


पोरानं करुन घात एका बापाचा

रचला होता इतिहास एका पानांचा 

देऊन दुःख त्या बापाला

सुख त्या बापाची भली मोठी होती

सातारापणाची काटीच हरवली होती...


बाबा ताट केेेले या जेवायला

या अशा खोट्या आशेवरच ओठे गुंतली होती,

मागता मागता सुखाची प्याली 

जीवनाची गाणीच संपत गेली

सुख मागता जणू दुःख 

भोगाची आदत पडली 

म्हातारपणाची काटीच हरवली होती...


Rate this content
Log in