Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

shubhangi gawande

Romance

3  

shubhangi gawande

Romance

माझ्या प्रेमाचं चांगभलं...

माझ्या प्रेमाचं चांगभलं...

1 min
78


खरच आज खूप वाईट वाटतंय 

तुझ्या बोलण्याच आणि माझ्या वागण्याचं

गणितच कळत नाही मला 

माझ आयुष्य जगण्याचं

तू बोललास

विश्वास नाही मला

तुझ्या प्रेमावर

तुझ हेच वाक्य

आज बेतलय माझ्या जीवावर

मला नाही महिती

मी आजकाल अशी का वागते

येवढं मात्र नक्की की,

दिवस रात्र फक्त आणि फक्त

तुझ्या आठवणीत जगतो

तुझ्यावर मी खूप प्रेम करते

कसं सांगू हे तुला

तुझी आठवण जरी आली

तर करमत नाही मला

शेवटी एकच सांगते

खूप प्रेम करते तुझ्यावर

देणार नाही कधीही दगा

विश्वास ठेव माझ्यावर

होईल प्रेमाचं चांगभलं


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance