Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

shubhangi gawande

Inspirational

3  

shubhangi gawande

Inspirational

जीवन

जीवन

1 min
30


जीवन जगताना एखाद्या संकटाने

खचून जायचे नसते

त्यांच्याशी दोन हात करून 

धैर्याने लढायचे असते


कधी काटेरी रस्ता तर

कधी फुलांचा वर्षाव

क्षणाचा वेळच सारा 

बदलतो प्रत्येकाचा डाव


आपल्याकडे जे काही आहे

इथेच सोडून जावे लागते

तरीही माणसं माणसाशी 

वैऱ्यासारखे वागते?


दुसऱ्यांसाठीही जगावं

असे मनात असावे धोरण

आपण आज आहे उद्या नाही

हेच तर आहे जीवन


Rate this content
Log in