Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

shubhangi gawande

Inspirational

3  

shubhangi gawande

Inspirational

आभाळ फाटले फाटले

आभाळ फाटले फाटले

1 min
54


कोसळोनी यावे.. आभाळ आज वाटे

ओसंडोनी जावे अन्.. जळं साचलेले|


गुंफलेली माला जणू.. व्हावे त्या सरींनी

ओघळलेले मोती व्हावे.. थेंब पावसाचे|


चमचमत्या किरणांसवे.. इंद्रधनु रेखावे

शीळ घुमावी वार्‍याची.. हिरव्या, ओल्या बनामधे|


सळसळत्या पानांतूनी.. संगीत नवे जन्मावे

रंग रंगी, सुरेल कंठी.. खगांनी मग ते गावे|


रंगीत-गंधीत धात्रीने.. साज सुखाचे ल्यावे

मेघश्याम आभाळ तिला.. क्षितिजावर भेटावे|


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational