Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Suresh Kulkarni

Romance

3  

Suresh Kulkarni

Romance

क्षणोक्षणी

क्षणोक्षणी

1 min
11.7K


क्षणोक्षणी श्वासागणी

असतेस तू काळजात माझ्या साजणी

माझ्याविना न तू वेगळी

तुझ्याविना मी न आगळा

भास होई तुझा मला दरेक क्षणी!


नसता आसपास तू

होतो मी वेडापिसा

बावरतो शोधतो घेतो मी कानोसा 

आठवतो क्षण तुझ्या सहवासातले

आणि हसतो मनोमनी!


ठेवू दे नावे लोकांना

त्यांचे काय जाते?

तू आणि मी दोघे करुया

दृढ आपुले नाते 

तूही शोधतेस ना

मला क्षणोक्षणी!


Rate this content
Log in