Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Jaymala Kulkarni

Tragedy Others

3.6  

Jaymala Kulkarni

Tragedy Others

कोरोना

कोरोना

1 min
33


बाहेर कोरोनाच मोठं संकट

 घरात बसावं तर बायकोची कटकट !


कोणी रचला हा कोरोनाचा कट 

साऱ्या जगावर भीतीच सावट!!


बंद झाले मंदिर आणि मठ 

मजुरांनी बांधले रस्त्यावर तट!!


सरकार म्हणतंय करू नका गट 

पोलीस म्हणतात आधी बांधा मुस्कट !!!


काय करावं कुठंच चालेना वट 

मग बघतो बातम्या झटपट !!

घरात बसून देशाला वाचवायची करतो खटपट|


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy