Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Jaymala Kulkarni

Fantasy Others

3  

Jaymala Kulkarni

Fantasy Others

थोडंसं समजून घे ना मला

थोडंसं समजून घे ना मला

1 min
593


पुष्कळदा ठरवते सांगावं तुला 

पण धीरच होत नाही मला !!

मनातलं सार मनातच राहतं

ओठावर काही येत नसतं !!


थोडंसं समजून घे ना मला !!


अशी कशी मी हाक देऊ 

सोपं वाटतयं का तुला !!

जगाची रीत मनातली प्रीत

सगळ्याचा विचार करायचाय मला ! !


 थोडंसं समजून घे ना मला !!


म्हणूनच अपेक्षा करत राहते 

तूच काहीतरी बोलण्याची !!

खरं तर मी ही वाट बघते 

 तू प्रतिसाद देण्याची !!


थोडंसं समजून घे ना मला !!


माझे शब्द नाही महत्वाचे 

भावना तर कळल्या ना तुला ??

सगळ्याच गोष्टी सांगता येत नाही 

थोडसं समजून घे ना मला !!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Fantasy