Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shakil Jafari

Inspirational

4  

Shakil Jafari

Inspirational

जर असेल जगायचं...(7)

जर असेल जगायचं...(7)

1 min
23.8K


जर असेल जगायचं

आनंदात

तर बदलून टाका

स्वतःला,


मोडून टाका

स्वतः स्वतःवर लादलेले

काही नियम,


सुटा अंधश्रद्धेच्या 

विळख्यातून,


स्वीकारा

वैज्ञानिक दृष्टिकोन,


पाहा उघड्या डोळ्यांनी

साऱ्या जगाला आणि 


पाळा काही खरे धर्मादेश...।


Rate this content
Log in