Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sunny Adekar

Fantasy

3.1  

Sunny Adekar

Fantasy

हास्याचे फवारे

हास्याचे फवारे

1 min
165


अनुभवाच्या पायरीवर

खाचखळग्याच्या वाटेवर

आनंदाच्या गावात

 आठवणींच्या दृष्टिपटलावर ।।१।।

विनोदाच्या कारंज्यावर

मुक्त रमत गमत

स्वताने स्वताशीच

खेळत बागडत ।।२।।

कधी होत लहान

भुतकाळात हरवत

 सरत्या आठवणी हदयात

हसले हसवले जिवन जगत ।।३।।

स्वैर जगले ची पाहिजे

कुणी काही म्हणो

दिवस असे सरो

हस्याने दुख अपुले सारे विसरो ।।४।।


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Fantasy