Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sunny Adekar

Classics

4.0  

Sunny Adekar

Classics

बरसला पाऊस

बरसला पाऊस

1 min
167


सृष्टी सारी वाट पाही

चातका सारखी पावसाची

मात्र रुसला असावा

चाहुल देईना येण्याची ।।१।।

एवढी उसंती काबरे,

त्याने अशी घ्यावी

ओढे नद्या नाले भरुन

पाण्याची तळमळ घालवावी ।।२।।

मारलेली पावसाने दडी

 आज मात्र त्याने घेतली उडी

भुतलावर येवुन त्याने

 पालवी देत थांबवली नासाडी ।।३।।

आगमनाने पावसाच्या

सजली मनोमन सृष्टी

शितलतेची मंद झुळुक

देई नवी दृष्टी ।।४।।Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics