Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sunny Adekar

Others

4.0  

Sunny Adekar

Others

गुरु दैवत

गुरु दैवत

1 min
125


बोट घरुन चालविले

 ज्यांनी जग दाविले

पहिले चरण त्यांचे धरावे

ज्यांनी आम्हास घडविले ।।१।।


ज्ञान दिले शिक्षकांनी

बेरीज वजाबाकी व्ययवहारी

 शिक्षणाचा रचला पाया

 धन्य गुरुवर्य  प्रणाम त्यास करी।।२।।


जिवनाच्या वळणा वळणावर

भेटली कैक अनमोल नाती

त्यांच्या विचार उपदेशाने

जिवन सफल होत जाती ।।३।।


Rate this content
Log in