Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Prashant Shinde

Inspirational

2  

Prashant Shinde

Inspirational

एकवीस मे (21)

एकवीस मे (21)

1 min
2.9K


एकवीस मे(21)

चौथ्या लॉकडाऊनची

चौथी छान सुप्रभात सुमंगल...!


चौ रंगावर विराजमान तू

थि रकत थिरकत अप्सरा येती

छा न चालले तुझे रे देवा

न  कळतच सारे नमन करती...!


सु जलाम सुफलाम देश माझा

प्र सन्नचित्त जीवन जगू पाहतो

भा ग्य पण रे तुझ्या हाती

त र मग तू का असे वागतो....!


सु रुवात केली पाहा देवा

मं गल स्तुतीगीत रे तुझे गाऊन

ग त काळाचेच घे ना रे आता

ल टकेच अपराध सारे पोटात घालून....!

    

जाऊ दे रे सारी आपदा

टळू दे सारी विपदा

नाम तुझे रे मुखी सदा

करू नको ना रे आदा पादा...!

सुप्रभात..!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational