Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

kalpana dhage

Action

3.2  

kalpana dhage

Action

दिनचर्या!

दिनचर्या!

1 min
66


साथ देत चालावे 

आरोग्य निरोगी रहावे 

पाहून तुजला मी 

आनंदाने गाणे गावे! 

प्रयत्न करावे 

हसतमुख असावे 

कार्यमग्न असावे

नव नवीन वाचन करावे! 

झाडे लावून त्याचे संवर्धन करावे 

धरणीमाते चे काम करावे 

सुंदर चित्राचे रेखाटन करावे 

पाणी जपून वापरावे! 


Rate this content
Log in