Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Maharudra Popade

Tragedy

3  

Maharudra Popade

Tragedy

धास्ती कोरोनाची

धास्ती कोरोनाची

1 min
15


घराबाहेर भीती कोरोनाची

घरात भीती बायकोची

रस्त्यावर भीती पोलिसाची

दवाखान्यात भीती डॉक्टरची

ऑफिसात भीती अधिकाऱ्याची

कॉलनीत भीती सायरनची।


माणसाला भीती मृत्यूची

मृत्यूला साथ पालिकेची

गाडायला हात बुलडोझरचे!

जगणे झाले महाग

मरणे झाले स्वस्त।

विचार करा स्वस्थ।

घरातच रहा व्यस्त!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Maharudra Popade

Similar marathi poem from Tragedy