Maharudra Popade

Others


3  

Maharudra Popade

Others


निसर्ग

निसर्ग

1 min 308 1 min 308

मानवाची निती झाली भ्रष्ट

डोंगर पोखरून करतो नष्ट

जेंव्हा सहतो निसर्ग वज्र

तेंव्हा धरणीतून फुटतो कंप  


Rate this content
Log in