Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Maharudra Popade

Romance Tragedy

4.3  

Maharudra Popade

Romance Tragedy

प्रेमदिवाना

प्रेमदिवाना

1 min
33


कोरीव तुझ्या डोळ्यात

कोरली वेरूळची लेणी!

मदमस्त चालण्यात,

जीव झाला जायबंदी!!


लाडिक तुझ्या बोलण्याने

झालो प्रेम दिवाना!

लैला-लैला करत,

ठरलो पुरता वेडा!!


प्रेम मी केले कसे,

मला कसे कळले नाही!

दगडावर प्रेम न करणे,

हे मला वळले नाही!!


एक क्षण वाटले मला,

तू मला साथ देशी!

मृगजळामागे धावत,

मी पडलो तोंडघशी!!


प्रेम हे करायचे नसते,

हे मला कधी कळलेच नाही!

प्रेम फक्त कवितेत वाचायचे असते,

ते मला शेवटपर्यंत कळलेच नाही!!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance