Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Maharudra Popade

Abstract

3  

Maharudra Popade

Abstract

चाफेकळी

चाफेकळी

1 min
296


सुंदर रूप हे गोजिरे                     

दिसते कसे ग साजिरे।                     


रुपलावण्य हे मनोहरी                     

नाक जसे चाफेकळी।                       


तू मदनाची मंजिरी                    

वेड लावू नकोस बावरी !              


सुहास्य वदन हे सदा हसे                 

तू वेड लाविले मला कसे !                


गोल गालावरती खळी तुझ्या                   

का वेड लाविले तू मला !                    


ओठावरती तीळ दिसे                       

दृष्ट लागू नये म्हणे।                     


रसमधूर हे बोल असे                      

प्रेमात मी पडू कसे?


Rate this content
Log in

More marathi poem from Maharudra Popade

Similar marathi poem from Abstract