Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

.प्रमोद घाटोळ

Inspirational

2.6  

.प्रमोद घाटोळ

Inspirational

अभंगाचे डोई...

अभंगाचे डोई...

1 min
223


मांडतो शब्दांनी| दयेचा सागर ll

कोरडे आगार | मन त्याचे ll


अक्षराचे धन | रंजन करतो ॥

कुठेही चरतो | नित्यनामे ॥


वाहते उभार |जैसा येई पूर ॥

नवरंगी नारं | शब्दं दानी ॥


बहुरुप्या वाणी | रंगे पानोपानी ॥

लपवी निशानी | अंतरीची ॥


ऐैसे साहित्यीक | निपजले फार ॥

नाही जुडे तार | हृदयाशी ॥


जो तो रचियतो |डुकरा सारखा ॥

बांधतो द्वारका | नावासाठी ॥


परोपकार हा I गाथेचा पुरावा ॥

कवनी धरावा | फेर तैसा ॥


तुका न सांगे Iअभंगाचे डोई ॥

स्वतःचीच पोई | शिजवाया ॥


मायेचा पसारा Iआहे देह सारा॥

मानवा उद्धारा Iलिही एक ॥


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational