Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

venu g

Romance

3  

venu g

Romance

ಮನದ ಮಾತು

ಮನದ ಮಾತು

1 min
316


ಒಲವಿದೆ ನನ್ನ ಮನದಲಿ

ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿದೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಲಿ

ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಂದಹಾಸ ನಗುವಲಿ

ಬಯಕೆ ತಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ಬಾಚಿ ಅಪ್ಪಲು

ಸನಿಹ ಬರ ಬಾರದೇ ತಡವು ಇನ್ನೆತಕೇ.....


ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ

ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ಅನುರಾಗದಲಿ ನಾನು ಮಗ್ನ

ಪಿಸುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ತಲ್ಲಿನಾ

ನಿನ್ನ ಫೊಟೋ ನೋಡುತ

ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಾನ 


Rate this content
Log in