Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kavya Poojary

Inspirational

4.2  

Kavya Poojary

Inspirational

ಅಸ್ಥಿತ್ವ

ಅಸ್ಥಿತ್ವ

1 min
215


ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಅಸ್ಥಿತ್ವ

ನಾನು ನನ್ನವರು ನನ್ನವರಿಗಾಗಿ

ಕೇಳು ಮಂಕೇ.......


ಅವರಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ

ಏತಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಆಟ

ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೂಟ

ಎಲ್ಲಾ ಬರೀ ದೊಂಬರಾಟ.....


ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳದಿರು ನೀ ನಿನಗೆ

ಸಹಿಸಲಾಗದ ಕಾಟ.......


ಕೇಳು ಮಂಕೇ

ನಿನ್ನಯ ಜೊತೆ ಬರುವರು

ನಾವು ನಿಮ್ಮವರೆಂದು

ಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ತಾ ಬದಲಾಗಿ

ಕೇಳದೇ ಇರುವರೇ ನೀ ಯಾರೆಂದು...


ನೀ ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ

ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳೆದಾಗ.....

ಬರುವರು ನಿನ್ನವರು......


ದೂರದಿ ನಿಂತು ಹರಿಸುವರು ಕಣ್ಣೀರನು

ಕಳೆದರೆ ದಿನ ಎರಡು 

ಮರೆಯದೆ ಇರರು ನಿನ್ನನು......


ಏ ಮಂಕೇ..ಹೇಳು ನೀ

ಯಾರಿಗಾಗಿ....ಏತಕಾಗಿ......

ಬದುಕು ಮೊದಲು..ನೀ..ನಿನಗಾಗಿ

ಮರೆಯದಿರು ಮಂಕೇ....


ಕಾಲಚಕ್ರವಿದು ಉರುಳಲೇ ಬೇಕು....

ನೀ ನಿನಗಾಗಿ ಬದುಕಲೇ ಬೇಕು......!!!!!

                  


Rate this content
Log in