Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Ravindra Lalas

Abstract Inspirational Others


4.3  

Ravindra Lalas

Abstract Inspirational Others


जीणो मरणो नश्वर नाम!

जीणो मरणो नश्वर नाम!

1 min 426 1 min 426

जीणो मरणो नश्वर नाम,

बाबो जपतो जय श्री राम,


काम अर काज नश्वर नाम,

बाबो रमतो सुबेउ साम,


गिरनो पड़णो नश्वर नाम,

बाबो उड़तो बायरो थाम,


बायरो = हवा


आणो जाणो नश्वर नाम,

बाबो फिरतो बिगेर काम,


रोजी रोटी नश्वर नाम,

बाबो संचे श्री हरीनाम,


खाणो खपणो नश्वर नाम,

बाबो पीतो तप रो जाम,


केणो हुणणो नश्वर नाम,

बाबो भजतो गोविंद कलाम,


जीत हार नश्वर नाम,

बाबे री प्रीत राधे श्याम,


जोग संजोग नश्वर नाम,

बाबे रो योग प्राणायाम,


जीणो मरणो नश्वर नाम,

बाबो जपतो प्रभू श्री राम।


Rate this content
Log in

More hindi poem from Ravindra Lalas

Similar hindi poem from Abstract