Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
କର୍ମ
କର୍ମ
★★★★★

© Abhakanta None

Inspirational

1 Minutes   6.9K    6


Content Ranking


ଜୀବନର ମର୍ମ ଅଟେ ସିନା କର୍ମ ଯା ଲାଗି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ

କର୍ମ ହିଁ କେବଳ କରଇ ପ୍ରବଳ ମୁକ୍ତିପଥ ଜ୍ୟୋତିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

କରମର ଫଳେ ଜୀବ ପରମରେ ପାରଇ ଅଚିରେ ମିଶି

କେବଳ କର୍ମ ହିଁ ସହଜେ ଫାଙ୍କଇ ଜନ୍ମ ଲକ୍ଷେ ଚୌରାଅଶି ।

କର୍ମର ମହତ୍ବ ଗୀତା, ଭାଗବତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ହିଁ କୁହେ

କର୍ମ ଦୁଇଭାଗେ ଜୀବକୁ ସରାଗେ ସଦା ଫଳାଫଳ ଦିଏ ।


ଫଳାଶା ସହିତ କର୍ମକୁ ବିହିତ ସକାମ କୁହନ୍ତି ସୁଧି

ଫଳାଶା ରହିତ କର୍ମରେ ନିହିତ ଗୁଣଧର ଗୁଣନିଧି ।

ଜୀବ-ପରମର ମିଳନର ଧାର ଭରଷେ ଯଦି ଏ ମର୍ମେ

କାହିଁକି ଏ ଜୀବ କରୁନି ସମ୍ଭବ ପ୍ରାପ୍ତି ଏ ନିଷ୍କାମ କର୍ମେ ?

କର୍ମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..