Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

rasmi maye pati

Classics

2.6  

rasmi maye pati

Classics

ତୁ ଏକା ବାନ୍ଧବ

ତୁ ଏକା ବାନ୍ଧବ

1 min
13ତୁହି ମୋର ସଖା ତୁହି ମୋର ବନ୍ଧୁ

ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୋ ସାଥେ

ବିପଦେ ଆପଦେ ତୁହି ଏକା ସାହା

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ତୋ ହାତେ ୧

ମୋ ଅନ୍ତର ଠାରୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାଏଁ

ସର୍ବତ୍ର ତୁହି ବିସ୍ତୃତ

ଯେଉଁ ଠାରେ ବି ମୁଁ ଆକୁଳେ କାନ୍ଦିଲେ

ତୁହି ବଢେଇବୁ ହାତ ୨

ଏ ଜଗତଟା ପରା ମାୟା ଖେଳଘର

ସବୁଠି ମିଛ ନାଟକ

ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କରି ଅଭିନୟ

ପଛରୁ ଶତ୍ରୁର ଭାବ ୩

ରାକ୍ଷୀ ଟିକୁ ମୋର ଗ୍ରହଣ କରିବ 

ଆହେ ପ୍ରଭୂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ

ଭାବ ଓ ଭକ୍ତି କୁ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ରେ

ରଖି କହିଲି ପ୍ରେରଣ ୪

ରାକ୍ଷୀ ଉପହାର ଲୋଡା ନାହିଁ ମୋର

ବୁନ୍ଦାଏ ଆଶିଷ ଦେବ

ସେତିକି ରେ ମୁହିଁ ହେବି କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ

ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇବ ୫

ଆୟୁ ଥିବା ଯାଏଁ ଦେଉଥିବି ମୁହିଁ

ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ଡୋରି

ବିପଦ ଆପଦେ ଠିଆ ହେବ ପ୍ରଭୂ

ଏତିକି ମୋର ଗୁହାରି ୬

ତୋର ପରି ଭ୍ରାତା ତୋପରି ବାନ୍ଧବ

ସଂସାରେ କେ ଆଉ ଅଛି

ସେଥିପାଇଁ ପରା ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଛି

ତୋ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କରିଛି ୭


Rate this content
Log in