Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Hemanta Patra

Romance

2  

Hemanta Patra

Romance

ତୁ ଆଉ ମୁଁ

ତୁ ଆଉ ମୁଁ

1 min
150


ତୁ ଆଉ ମୁଁ

ସ୍ୱପ୍ନ ଭିଜା ଶୀତ ସକାଳର

ଘାସ ଗାଲିଚା ଉପରେ

ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିବା

ଦୁଇ ଟୋପା କାକର ।।


ସତେ ଅବା

ମୋତି ଆଉ ମୁକୁତାର ବିନ୍ଦୁ ।।


ମିଶିଗଲେ ଆମେ

ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ।।


ଜୀବନ ରାସ୍ତା ଆମକୁ

ଯେମିତି ଯେଉଁଆଡେ ନେଲା

ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାର

ପଥିକ ହେଲେ ।।


ତା ପରେ


ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମିଶି

ହୋଇଗଲେ

ଏକ ନଦୀର ଧାର ।।


ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡି

ପଦରେ ପଦ ମିଶାଇ

ଗାଇ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ

ମିଶିଗଲେ ସାଗରେ ।।


ହଁ

ତୁ ଆଉ ମୁଁ

ହୋଇଗଲେ ଏକ ।।


Rate this content
Log in