Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Debaki Behera

Inspirational Children

3  

Debaki Behera

Inspirational Children

🇮🇳।।ତ୍ରିରଙ୍ଗା।।🇮🇳

🇮🇳।।ତ୍ରିରଙ୍ଗା।।🇮🇳

1 min
79


ଦେଖିଛ କି କେବେ ଏମିତି ଦେଶ

ଯାର ପତାକା ବତାଏ ତା'ର ବେଶ।


 ସେପରି ଦେଶଟି ଅଟଇ ମୋର

ଭାରତ ପରା ଯେ ନାମ ତାହାର।


ତା'ର ପତାକାର ନାମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା

ତିନୋଟି ରଙ୍ଗରେ ହୁଏ ସେ ରଙ୍ଗା।


ନାରଙ୍ଗୀ,ଧଳା ଓ ସବୁଜ ସାଥେ

କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଚକ୍ରର ସାଥେ।


ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳେ

ଦେଖିଛ କି କେବେ ଆକାଶ ମେଳେ।


ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗଟି ଥାଏ ଆକାଶେ

ସୁନ୍ଦର ଯେ ତା'ର ଶୋଭାଟି ଦିଶେ।


ଆକାଶ ଓ ଧରା ମଝିକି ଚାହାଁ

ଧଳା ଅଟେ ସେଇ ରଙ୍ଗଟି ଯାହା।


ସବୁଜିମା ଅଟେ ସଭିଙ୍କ କ୍ଷେତ

ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଭରା ଜଗତ।


ଏଇ ତିନି ରଙ୍ଗ ମିଶିଲେ ଧରା

ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅଇ ଯେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପରା।


ମଝିରେ ଅଛି ଯେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର

ନୀତି ହଳ କରେ କୃଷକ (ଶଗଡ଼) ଚକ୍ର।


କୃଷିପ୍ରଧାନ ଯେ ଦେଶଟି ମୋର

ବତାଇ ଦିଏ ଯେ ପତାକା ତାର।


ଧନ୍ୟ ଅଟେ ମୋର ଦେଶ ଭାରତ

ତା ରୂପ ଦେଖିଲେ ହୁଏ ମୋହିତ।Rate this content
Log in