Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Prajna Paramita Mohanty

Abstract Others

3  

Prajna Paramita Mohanty

Abstract Others

ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ

ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ

1 min
39


ଆକ୍ଷେପ ଆଉ କରିବିନି ହେ, ଯାହା

 ବୁମେରାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗଳିଯିବ ମୋ ଦେହେ 

ଭୁଲରେ ବି ଭୁଲକୁ ଦୋହରାଇବିନି ଯେ 

 ଜଳୁଥିବି ନିଜେ ପଶ୍ଚାତାପର ଦାହେ |


 ଭୁଲ କଣ କିଏ ଜାଣି ଶୁଣି କରେ କି ?

ଆକ୍ଷେପ କେ ମିଛଟାରେ ବରେ କି ?


ସେତିକି ଆସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ତୁମ ପ୍ରତି, 

 ଯେତେସବୁ ଏ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ, 

ଯାହା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇପାରୁନି 

 ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷ ବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ଵାହିରେ 


 ଦରବାର ବସୁଛି ଏଠି ଫି ଦିନମାନଙ୍କରେ 

 ସେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବା ମୋଗଲ ତାମସାର;

ଅଥଚ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରୁନି, ଯଦି ହୁଏ, ମିଳେ

 ଫଳ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଚାକୁଣ୍ଡା ଭୁଇଁର | 


ସ୍ଥବିର ପାଲଟି ଗଲିଣି ଯେ 

 ଅସ୍ତ୍ର-ଶସ୍ତ୍ରହୀନ ଶେଷ ଶଯ୍ୟାର ଭୀଷ୍ମପରି

ଆଶ୍ଵାସନା ଓ ଆସ୍ଥାର ଅଣାୟତ୍ତରେ 

 ଗାଣ୍ଡିବ ମୋ, ବଳ ଆଜି ଯାଇଛି ପାଶୋରି |


ଅତଏବ, ସନ୍ଧିକ୍ଷଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ମନ୍ତ୍ର;

ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ,

ମୋ ପାଇଁ ଲୋଡା ଯାହା ଦୁଇପାଦ ମାଟି,

ଆଉ ତୁମର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରୀତି |


Rate this content
Log in