Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Anirudha Kund

Abstract Classics

3  

Anirudha Kund

Abstract Classics

ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ

ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ

1 min
62ରୋହିଣୀ ଗରଭୁ ଜନମିଲ ପ୍ରଭୁ

    ଗୋମାତା ମାତା ତୁମର

ଗହ୍ମା ପୁନେଇଁ ରେ ଗୋମାତା ପୂଜନ

   ତୁମପାଇଁ ହଳଧର


ହଳାୟୁଧ ବଳେ ବଳିୟାର ଭୁଜ

  ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ୍ଵର

ଧବଳ ଶ୍ରୀମୁଖ  ଅନନ୍ତ ଯେ ରୂପ

   ଦେବ ଦେବ ନୀଳାମ୍ବର


ପ୍ରଭୁ ହଳପାଣି  ଶିରେ ସପ୍ତଫେଣି

    ବଳେ ବଳିବ ବା କିଏ

ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁରେ ବଳଭଦ୍ର ରୂପେ

   ଜଗା ସଥେ ସାଥେ ଥାଏ


ବଳଦେବ ଜୀଉ ବଡ ତ ଠାକୁର

    ରେବତୀ ରମଣ ସିଏ।

 ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗର୍ବ 

    ରସାବଳି ଭୋଗ ଖାଏ


ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳସୀ ମାଳକୁ

    ଗଳାରେ ପକାଇ ଥାଏ

ତାହାର ତୁଳସୀ ତୁଣ୍ତରେ ମାରିଲେ

    ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ


Rate this content
Log in