Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Akshayakumar Dash

Children

4  

Akshayakumar Dash

Children

ସେ କିଏ

ସେ କିଏ

1 min
24Kକିଏ ସେ ଦେଇଛି ଦିନ ପରେ ଆସେ ରାତି

କିଏସେ ଦେଇଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାନାଜାତି ।

କିଏସେ ଦେଇଛି କୋଇଲିର କୁହୁ ତାନ

କିଏସେ ଦେଇଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ଫଳମୂଳ ମାନ ।

କିଏସେ ଦେଇଛି ଆକାଶରେ ଯେତେ ତାରା

କିଏସେ ଦେଇଛି ଗଛଳତା ଭୂମି ସାରା ।

କିଏସେ ଦେଇଛି ଶିଶୁଟି ମୁଖରେ ହସ

କିଏସେ ଦେଇଛି ପାଚିଲା ଫଳରେ ରସ ।

କିଏସେଦେଇଛି ନଦୀରେ ଜଳର ଧାର

କିଏସେ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଗାର ।

କିଏସେ ଦେଇଛି ଋତୁ ମାନଙ୍କର ଶୋଭା

କିଏସେ ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ମନ ଲୋଭା ।

କିଏସେ ଦେଇଛି ମରୁଭୂମିର ବାଲି

କିଏସେ ଦେଇଛି ସାଧବ ବୋଉର ଚାଲି ।

କିଏସେ ଦେଇଛି କାକର ଶୀତୁଆ ରାତି

କିଏସେ ଦେଇଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନାନା ଜାତି ।

କିଏସେ ଦେଇଛି ସାଗର ନଦୀରେ ଜଳ

କିଏସେ ଦେଇଛି ସିଂହ ପରି ଦେହେ ବଳ ।

କିଏସେ ଦେଇଛି ମାଟି ତଳେ କେତେ ଖଣି

କିଏସେ ଦେଇଛି ହୀରା ମୋତି ମୁଦ୍ରା ଗଣି ।

କିଏସେ ଦେଇଛି ପକ୍ଷୀର କାକଳି ମାନ

କିଏସେ ଦେଇଛି ସୁଆସାରି ମୁଖେ ଗାନ ।

ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜଇ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପରା

ପଚାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି କି କେବେ ଧରା ।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Children