Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Alaka Dash

Inspirational Children


4.5  

Alaka Dash

Inspirational Children


ମାଆ

ମାଆ

3 mins 333 3 mins 333


    ( 1 )

ମଧୁ ଠାରୁ ମଧୁର ନାଁ ତୋର 

ମାଆ ବୋଲି ଡାକି ଦେଲେ 

ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ନେତ 

ଉଡେ ଫର ଫର ll


  ( 2 )

"ମାଆ" ଡାକରେ କି ଯାଦୁ 

ଅଛି କେଜାଣି, 

ଗହ ଗହ ନାଦେ ଭରି

ଉଠେ ମେଦିନୀ, 

କି ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ମାଗୋ 

ଅଛି ତୋ ଠାରେ, 

ତୋ କୋଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ 

ଏ ଜଗତ ଝୁରେ ll


    ( 3 )

"ମାଆ" ବୋଲି ଡାକି ଦେଲେ 

ଥରି ଉଠେ ଧରିତ୍ରୀ 

ଆସନ କମ୍ପି ଉଠଇ ସକଳ

ଦେବ ଦେବତି ll


    ( 4 )

"ମାଆ" ଡାକରେ କି ଅପୂର୍ଵ 

ସଂଯୋଗ ରହିଛି 

ମାଆ ବୋଲି ଡାକି ଦେଲେ 

ତ୍ରିବେଣୀ ଝରୁଛି ll


  ( 5 )

ମାଆ ର ସରି କେହି ନାହିଁ 

ମାଆ ର ଡାକରେ ଅମୃତ ଝରଇ 

ଏ ଜଗତ ପାଇଁ 

ସେ ଯେ ଅମୃତ ମୋଣହିଁ ll


   ( 6 )

ମାଆ ତୁମେ ମାତୃରୂପିଣୀ 

ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, 

ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପୂଜିତା 

ତୁମେ "ମାତୃ ରୁପେଣ ସ°ସ୍ଥିତା ll"


  ( 7 )

କିଏ କହେ ମାଆ ତୁମେ 

କିଏ କହେ ବୋଉ, 

କିଏ ଡାକେ ମମି ମମି 

ସବୁରେ ତୁ ଥାଉ ll


  ( 8 )

କୀଟ ପତଂଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ 

ସଭିଁଏ ମାଆ ର ମମତା ରେ ପାଳିତ 

ମାଆ ତୁମେ ସକଳ ଘଟରେ 

ମମତାମୟୀ ରୂପେ ପୂଜିତ ll


   ( 9 )

ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ତୁମେ ସ୍ଥିତି 

ତୁମେ ହିଁ ଧରିତ୍ରୀ, 

ତୁମେ ନାରୀ ରୂପେ ନାରାୟଣୀ 

ତୁମେ ହିଁ ଭାରତୀ ll


  ( 10 )

ତୁମେ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳର 

ମାଙ୍ଗଳିକ ଉଚ୍ଚାରଣ, 

ତୁମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ର 

ପବିତ୍ର ପ୍ରବଚନ ll


 ( 11 )

ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ର 

ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ, 

ତୁମକୁ ସଦା ଝୁରେ 

ମୋର ମାନସ ll


   ( 12 )

ତୋ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ମମତାରେ 

କେତେ ଯେ ପିୟୁଷ ଝରେ 

ମା ତୁମେ ମମତାମୟୀ ଗୋ 

ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଳି ଦିଅ ମୋ ମଥାରେ ll


  ( 13 )

ନ ଖାଇ ଖୁଆଉ ତୁ 

ନ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧାଉ ତୁ 

ତୁ ଗୋ ମମତା ମୟୀ 

ଜଗତ ଜନନୀ ତୁ ହିଁ ତୁ ll


  ( 14 )

ହାତ ଧରି ତୁ ଚାଲି ଶିଖଉ 

ମାତୃଭାଷା ତୁ ଓଠରେ ଦେଉ 

ମନରେ ତୁହି ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର 

ସଭିଙ୍କୁ ଭରି ଦେଉ ll


  ( 15 )

ରୋଗ ଶେଯରେ ଯେ କରେ ଆହା 

ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଯେ ହୁଏ ସାହା 

ଅନ୍ଧାରେ ଦେଖାଏ ଯେ ରାହା 

ସେହି ଅଟେ ଆମ ମାଆ ll


  ( 16 )

ଦେହୁ ଧୂଳି ଝାଡେ ଯେ ପଣତରେ 

ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ, 

ସୁଖୀ ହୋଇ ଥାଏ ଆମ ସୁଖରେ 

ତା ପରି ନାହିଁ କେହି ଏଇ ଦୁନିଆଁରେ ll


   ( 17 )

ଯା ହସରୁ ଝରଇ ହୀରା ମୋତି 

ଯା ଆଖି ଦୁଇଟି କଜଳପାତି, 

ଯାର ସେନେହ ଝରା ଚାନ୍ଦିନୀରାତି 

ସେଇ ମାଆଟି ଆମର ଚିର ସାଥୀ ll


  (  18 )

ରୋଗେ ପଡିଲେ ସେ ଆମ ସେବିକା 

କେବେ କରେ ନାହିଁ ସିଏ ଅଣଦେଖା, 

ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଆଜି ତାର ପାଇଁ 

ଦେବୀର ପ୍ରତିମା ସେ ଆମ ପାଇଁ ll


 ( 19 )

ସେ ମଙ୍ଗଳ କାରିଣୀ ମାଆ ମଙ୍ଗଳା 

ସେ ଅଭୟ ଦାୟିନୀ ମାଆ ଶାରଳା, 

ଦୁଃଖୀ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ 

ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଆ ଜଗତ ଜନନୀ ll


 (  20 )

ସରଗ ଠାରୁ ବଡ଼ ତୁ ମାଆ 

ତୁ ଧରିତ୍ରୀ ସର୍ବଂସହl, 

ତୁ ଆମ ଜୀବନ ମାଆ 

ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ହୋଇବୁ ସାହା ll


 ( 21 )

ମାଆ ତୋର ପଣତ 

ବଡ଼ ଦେଉଳ ନେତ 

ମାଆ ତୁ ସବୁଠୁ ମହାନ 

ମାଆ ତୁ ପୃଥିବୀଠୁ ଗରୀୟାନ ll


  (   22 )

ମାଆ ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଗ୍ଧ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଟିଏ 

ତୋ ମୂଲ୍ୟ ବା କୋଳିବ କିଏ, 

ତୁ ଅମୁଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ରତନ 

ସନ୍ତାନ ଙ୍କ ଅଟୁ ଜୀବନ ll


 ( 23 )

ତୋ ବକ୍ଷର ଅମୃତ ରସ 

ଆମ ଜୀବନ କଲା ସରସ 

ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ର ଝର, 

ଝରୁ ଥାଉ ସଦା ଝର ଝର ll


  ( 24 )

ତୁ କେବେ ମାଆ ହୋଇ କୋଳେଇ ନେଉ 

କେବେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ମନ କଥା ବୁଝୁ, 

କେବେ ଗୁରୁ ହୋଇ ଶିଖା ଦେଉ, 

ମମତା ଡୋରିରେ ସଦା ବାନ୍ଧି ଥାଉ ll


 (  25 )

ତୋ ମମତା କଣି ଟି ପାଇଁ 

ସନ୍ତାନ ହୁଏ କେତେ ହାଇଁ ପାଇଁ, 

ତୋର ଅମୃତ ପରଶ 

ସଦା ଜୀବନରେ ଆଶ ll


  (  26 )

ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ର ସମ୍ଭବ ର ସମ୍ଭାବନା 

ଭୂମିରୁ ଭୂମା ଯାଏ ହୁଏ ତଵ ଅର୍ଚ୍ଚନା, 

ତୁମେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ର ଚାରୁ କଳ୍ପନା 

ତୁମେ ମେଘ ମହ୍ଲାର ର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ll


   ( 27 )

ତୁମେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ 

ତୁମେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, 

ତୁମେ ଧରମ ନଉକା ଜୀବନର 

ତୁମେ ସତ୍ୟ ର ବାଣୀ ଏ ମନର ll


  ( 28 )

ତୁମ ଆଶିଷ ତୁମ ଉପଦେଶ 

ମନେ ଭରି ଦିଏ କେତେ ସାହସ, 

ତୁମେ ଅମୃତ ସର୍ଜନା ଏ ସୃଷ୍ଟି ର 

ପରଶ ତୁମର ଅମୃତର ଝର ll


  (  29 )

ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳl, ତୁମେ 

ଚେତନା ର ରାହା 

ସନ୍ତାନ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ 

ସଦା କର ଆହା ll


 ( 30 )

ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଟିଏ 

ଏ ସୃଷ୍ଟି ର ସର୍ଜନା, 

ବେଦପତି ରଚିଥିଲେ 

ନାହିଁ ତା କଳନା ll


  ( 31 )

ସୃଷ୍ଟି ର ସକଳ ଶକ୍ତି ବିଭବ ତୋ ଠାରେ 

ପାଦେ ତୋର ଠୁଳ କଲେ କେହି ସମ ନୁହେଁ, 

ତୁ ଦୟା, ତୁ କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ଅବତାର ,

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମ ଲଭେ ତୋରି ଜଠର ।

   

 (  32 )

ତୋହରି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ 

ଏ ଜଗତେ କେହି 

ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ 

ତୋହରି ପାଇଁ, 

ତୁ ପୂଜ୍ୟ ତୁ ନମସ୍ୟ 

ଚିର ବନ୍ଦନୀୟା 

ପଦ ଧୂଳି ଦେ ବୋଳି 

କର ମାଆ କରୁଣା ll


Rate this content
Log in

More oriya poem from Alaka Dash

Similar oriya poem from Inspirational