Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Suryakanta parida

Romance

2  

Suryakanta parida

Romance

ପଥର ହୃଦୟ

ପଥର ହୃଦୟ

1 min
39


  


 ତମ ସ୍ମୃତିରେ ଭିଜେ କେବେ 

  ସପ୍ନରେ ଖୋଜେ !

ତମେ ଚାଲିଗଲ ଦେଇ ଗଲ 

  ସ୍ମୃତିରୁ ମୁଠାଏ !

ସପ୍ନ ସବୁ ହଜିଯାଏ, ଆଖି 

  କେବେ ଭିଜିଯାଏ !

କେବେ ପୁଣି ନୀରବତା ଆଉ

  କେବେ ମୁଁ ଏକା !

ହୃଦୟରେ ଅସୁମାରୀ କୋହ 

  ଆଖି କହେ !

ପଥର ଏ ହୃଦୟ ନିଜେ କାନ୍ଦେ

 ଆଉ ତମକୁ ହସାଏ !


   Rate this content
Log in