Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

Bibhu Mohanty

Abstract Tragedy Fantasy


4.3  

Bibhu Mohanty

Abstract Tragedy Fantasy


ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା

ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା

1 min 222 1 min 222

ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ

ବୁଝି ପାରିନାହଁ ମୋତେ !

ଠିକ୍ କରିଛ, ବୁଝି ପାରିନ,

ସବୁ କିଛି ବୁଝି ହେଉଥିଲେ

ଏ ସମ୍ପର୍କର ନାମ ପ୍ରେମ

କାହିଁକିି ବା ହୋଇଥାନ୍ତା ସତେ ?


ସବୁ କିଛି ବୁଝି ହୁଏନା ବୋଲି ତ

ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି,

ଆଉ ଜୀବନ ସାରା

ପ୍ରେମର ସଜ୍ଞା ଖୋଜିବାକୁ

ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଚକ୍କର କାଟନ୍ତି ।


ମୁଁ ତ ରାଜି ଅଛି

ଏଇ ଟିକକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ

ସାରା ଜୀବନ ତୁମର ସାଥେ ସାଥେ

ତୁମ ଛାଇ ପରି ତୁମ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତି ।


ପ୍ରେମକୁ କେହି ବି

ବୁଝି ପାରିନାହିଁ,

ରାଧାର ପ୍ରେମ ସେଇମିତି

କାହ୍ନାକୁ ଅବୁଝା ରହିଗଲା ।

ମୀରାର ପ୍ରେମକୁ

ନା ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଦୁନିଆ

ନା’ ରାଣାଜୀ ବୁଝିଲା ।

ଲୈଲା ମଜନୁ, ହୀର ରାଞ୍ଝାର ପ୍ରେମ

ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସେଇମିତି

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବୁଝା ରହିଗଲା ।


ତୁମେ ଯଦି ସାଥିରେ ଆସିବ,

ମୁଁ ରାଜି ଅଛି,

ତୁମ ସାଥେ ସାଥେ ଚାଲିବାକୁ

ଜୀବନର ସବୁଯାକ ପଥ,

ସାଥିହୋଇ ଖୋଜିବା, ପରଖିବା,

ବୁଝିବା ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା କୁ

ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁୁ,

ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରେମର ସେ ଅଢେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ।


Rate this content
Log in

More oriya poem from Bibhu Mohanty

Similar oriya poem from Abstract