The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Pranati Panda

Abstract Others

4  

Pranati Panda

Abstract Others

ପାଣିଚିଆ ସମ୍ପର୍କ

ପାଣିଚିଆ ସମ୍ପର୍କ

1 min
72


ବାଇଶି ପାହାଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି

ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପାହାଚରେ ,

ସମ୍ପର୍କର ଖିଅ ପାଣିଚିଆ ଲାଗେ

ଅନୁଭବର ପ୍ରତି ସକାଳରେ ।


ନାରୀ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ

କିଏସେ ଅବା ସତେ ଆପଣାର ?

ଜନ୍ମିତ ଗୃହବି ସମୟ ଚକ୍ରରେ

ଲାଗଇ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂର ।


ଜନ୍ମଭୂମି ଆଉ କର୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟେ

ଜୀବନ ଜଳେ ଜଞ୍ଜାଳ ଜୁଇରେ ,

ମରୀଚିକା ତୁଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ତୃଷ୍ଣା

ଧାବିତ ହୁଅଇ ମିଛ ମାୟାରେ ।


ସମ୍ପର୍କର ରୂପ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରେ

ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ ବନ୍ଧନ ବିଷୟାରେ ,

ମରୀଚିକା ଜତୁଗୃହେ ଆଶା ଜଳେ

ବେଦନାସିକ୍ତ ନିଃଶବ୍ଦ ରାତ୍ରିରେ ।


ଜୀବନର ପ୍ରତି ନୂଆ ସକାଳରେ

ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ,

ଚିହ୍ନା, ଚିହ୍ନା ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ

ବାନ୍ଧିହୁଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ।


ନିଜ ସ୍ବପ୍ନ ସବୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଏ

ଅଭିପ୍ସାର ସେ' ବଳୟ ଭିତରେ ,

ନାରୀ ନାମଧାରୀ ନିଜକୁ ପଖାଳେ

ଚିହ୍ନିତ ପାଣିଚିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ।

    


Rate this content
Log in