Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Kusum Panda

Abstract


4  

Kusum Panda

Abstract


ପାଦ

ପାଦ

1 min 161 1 min 161


ଥିଲା ଯଦି ପାଶେ ମୋର

    ରହିଲାନି କ୍ଷଣେ ସିଏ

କେତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା 

    ରହିଥିଲା ସାଥେ ଯିଏ ।

    

ପାଦେ କଷ୍ଟ ସହି ପଥେ

   ଯିବା ଚାଲି ରହି ରହି

ପାଦେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ 

   ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କହି ।

    

କାରଣରେ ଯିବା ଚାଲି 

   କହି ଗୁନ୍ଥି ଥିଲେ ଫୁଲ

ଏବେ ଖାଲି ଶୁନ୍ୟତାରେ 

   ଖୋଜୁଅଛେ ପଦ୍ମ ଜାଲ ।

    

ପାଦ ଥାପି ଦେଲି ଧିରେ 

   ବାଜିଥିଲା ବଂଶୀ ସ୍ୱର

ସଖା ତୁମେ ଥିଲ ମୋର 

   ସୁନା ହୋଇ ରହେ ଧିର ।

   

ଆସ ଫେରି ଆଗେ ଆଗେ 

   ପାଦେ ଚାଲି ଯିବା ଧାମ

ବୃଥା କିମ୍ପା ମନେ ଭାବ

   ଥିଲା ହୃଦ ଭରା ତୁମ ।

   

ପାଦ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା

   ଗତିରେଖା ଟାଣିଥିଲ

ପାଦେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି

   ଡାକି ଯିବି କହିଥିଲ ।

   

ଅସମ୍ଭାଳ ହୁଏ ମନ

   ରହେ ଆଗ ତୁମ ପାଇଁ

ଆସ ଆସ ବନ୍ଧୁ ଯିବା 

   ରାଧା ପାଦ ଦେଖି ଯାଇ ।।


Rate this content
Log in

More oriya poem from Kusum Panda

Similar oriya poem from Abstract