Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Chittaranjan Nanda

Tragedy Inspirational Others

3  

Chittaranjan Nanda

Tragedy Inspirational Others

ନାରୀର ଦୁଃଖ

ନାରୀର ଦୁଃଖ

1 min
135ବହୁ ଭାରତୀୟ ନାରୀ, ନିଜର 

ସ୍ୱପ୍ରତିଭାରେ,

ଗରୀୟସୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ 

ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ |୧|


ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ଅବା ସାହିତ୍ୟିକା 

ଏଇ ଦେଶରେ

ହୋଇ ପାରି ଥାଆନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ 

କ୍ଷେତ୍ରରେ |୨|


ହୋଇ ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ପୁରୁଷକୈନ୍ଦ୍ରିକ 

ଭାବନାରେ

କେଉଁ ମଣିଷ ଉତ୍ତର ଦେବ କୁହ ?

 ସମାଜ ଭିତରେ |୩|


ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏନି 

କି ତା ପ୍ରଭାବରେ ?

ନୀତି ଗୁଡିକ ଆଜି ବି ନାରୀକୁ ବାନ୍ଧି 

ରଖିଛି ବନ୍ଧନରେ |୪|


ସେ ନୀତି ସବୁ, ଦେଇ ଦେଲେ ନାରୀ 

ହୋଇଲେ ତ ପାରି,

ବିନା ଆଶ୍ରେ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତି ବନିତା, ସେ ଲତା,

କବିତାଟିଏ ପରି |୫|


ଝିଅ ଆମ ଜନମିଲା, ଆସିଲା ସେ ତ 

ଆମ ଘରକୁ,

ଆମ ଘରେ ସେ କିଛି ଦିନ କୁଣିଆ, 

ଯିବ ପର ଘରକୁ |୬|


ଝିଅଟିଏ ପାଠରେ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ 

ହେଉ ଥିଲେ ବି,

କମ ବୟସରେ ତାହାର ଶିକ୍ଷାରେ 

ପୂର୍ଣ୍ଣଛ୍ଛେଦ ପକାଏ ବି |୭|


ହୋଇଲେ ତ ପାରି, ଚିନ୍ତାରୁ ଦେଇ 

ବିବାହ କମ ବୟସରୁ 

ଭୃକ୍ଷେପ ନଥାଏ, ସେ, କାନ୍ଦୁ, ଉପାସ 

ରହୁ, ରାଗ ରୁଷାରୁ |୮|


ପକ୍ଷ ଗଜୁରିବା ଆଗରୁ ଡେଣା କାଟି

ଦିଆ ହୁଏ ତାର

ବିକାଶ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ 

ରହେ ତ ତାହାର |୯|


ବିରାଟ ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦରେ ସେ, ରହି 

ଥାଇ ପାରେ

ମନ ଊଦାସ ରହେ, ଯେଣୁ ବିକାଶ 

ହେଲାନି ନିଜ ପ୍ରତିଭାରେ |୧୧|


କଅଣ ନା ଝିଅ ପିଲାଟା, ବେଶୀ ପଢି 

କରିବ କଣ, କଥା ?

କିନ୍ତୁ କିଏ ଶୁଣିବ ତାର ସେଇ ଭଂଗା 

ହୃଦୟର ବ୍ଯଥା ? |୧୨|


Rate this content
Log in