Travel the path from illness to wellness with Awareness Journey. Grab your copy now!
Travel the path from illness to wellness with Awareness Journey. Grab your copy now!

Binay Mohapatra

Abstract

3  

Binay Mohapatra

Abstract

ମୁହୂର୍ତ୍ତ

ମୁହୂର୍ତ୍ତ

1 min
6.9K


କେବେ କେମିତି
ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ, ନବ ବଧୂର
ପାଉଁଜିର ତାଳେ ତାଳେ
ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ,
ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ ଆସନ୍ତି ।
ମନ ହୁଏ,
ଜାବୁଡି ଧରନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ,
ନିବିଡ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ,
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାନ ରେ
ଚୁପି ଚୁପି କହି ଦିଅନ୍ତି,
ବଡ ମୁସ୍କିଲ୍ ରେ ଧରା ଦେଇଛ,
ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି,
ଯିବାକୁ ଦେବିନି ।
ହେଲେ, ନୁଆ ବୋହୂ ଲାଜେଇ ଯାଏ,
ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଛାଟି ପିଟି ହୁଏ।
ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ
ବେଗମତୀ ନଦୀଟିଏ ପରି
ଫିସଲି ଯାଆନ୍ତି ତୈଳାକ୍ତ ହାତରୁ ।
ଜଣା ପଡେନି, ସୁଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ,
ସତରେ କେବେ ଜୀବନରେ,
ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ ।

ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହୁଏ
ଏଇ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ,
ନ ଆସନ୍ତେ ହେଲେ,
ଦେଖିବାକୁ ମନ ହୁଏନା,
ସେ ପୋଡାମୁହାଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ।
ମନ ହୁଏ ତାଙ୍କ ମୁଁହ ଉପରେ
କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତି,
ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିଲେ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ,
ସକାଳର କୁଣିଆଁ,
ସଂଜରେ ବାହୁଡି ଗଲେ ଭଲ ।
ହେଲେ, ଏ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ,
ପ୍ରହାରେଣ ଧନଞ୍ଜୟ ଠାରୁ ବି ନିଲଠା ।
ଧକ୍କା ମାରିଲା ପରେ ବି
ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଚାଲୁ ଥାନ୍ତି ।

****$****


Rate this content
Log in

More oriya poem from Binay Mohapatra

Similar oriya poem from Abstract