Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

KRUTIBAS NAYAK

Classics Inspirational Others

3  

KRUTIBAS NAYAK

Classics Inspirational Others

ମାନବ ରୂପୀ ଦାନଵ

ମାନବ ରୂପୀ ଦାନଵ

1 min
225


#ସିଧାକଥା-୨୫ 


ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅସୁର ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ,

ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମାୟାବୀ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସୀତା-ମାତା ହରିବାକୁ |


ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପୁତନା ବି ନାହିଁ ଶିଶୁପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ମାରିବାକୁ,

କଳିର ମାନବ ଦାନବକୁ ବଳି କାହା ବଳ ଅଛି ଧରିବାକୁ ?


କେଉଁ ଅପଗୁଣ ନାହିଁ ମଣିଷର ନିରୀହ ମଣିଷ ଡରିବାକୁ ?

ବିପଦ ଘରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ-ଏଇ କଳିଯୁଗ ସରିବାକୁ |


ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆମଆଖି ଲୁହନାହିଁ ଆଉ ଝରିବାକୁ,

ଦାନଵ ରୂପୀ ଏ' ମଣିଷ କହୁଛି-ଜନ୍ମ ହେଇଚ ମରିବାକୁ |Rate this content
Log in

More oriya poem from KRUTIBAS NAYAK

Similar oriya poem from Classics