Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Binapani Ray

Abstract Inspirational

4.0  

Binapani Ray

Abstract Inspirational

ମା

ମା

1 min
235


କାନ୍ଦନା ମୋ ସୁନା ଝିଅ ମୋର କାନ୍ଦନା

ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ ମନକଥା ଜାଣି

ହେବି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖେଳନା ।


ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଆଶା ସମୁଦ୍ରର 

ପାଇବାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ସ୍ବପ୍ନ ମୋର

ସୁଗନ୍ଧ ତୋଳିଲି ବଣମଲ୍ଲୀ ହେଲି 

ଛାଡିଦେଲା ଜଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନୀଡ 

ମୋ ସାଥି ହେଲା ମୃଗତୃଷ୍ଣା ।


ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହାରଥୀ ମେଳେ 

ଜିତୁ ଜିତୁ ହାରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ 

ବଞ୍ଚିବାର ଗତି ମାରେ ନିତି ନିତି 

ମନ ଚାହେଁ ସଦା ପାଇବାକୁ ମୁକ୍ତି 

ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ହାତେ ଛାଡିବିନି ତତେ

ଭୋଗେ ଯେତେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ।


ଆକାଶକୁ ଉଡି ଡେଣା ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି 

ଚିରିଦେଇ ଯିବୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହୁଡି 

ତୋ ଆଖି ସପନ କରିବୁ ସାଧନ 

ସତ୍ୟ ପଥେ ଥିବୁ ଦେଇ ମନ ପ୍ରାଣ

ମୋ ରାଜକୁମାରୀ ଯିବୁନୁ ତୁ ଡରି 

ଆସୁ ଝଡ ଦୁଃଖ ଯାତନା ।Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract